Bel voor advies

CHROOM-6 AFVAL AFVOEREN

Onze additieven ChroNo59 en ChroNo64 zetten vrijgekomen chroom-6 verbindingen direct om in het veilige chroom-3. Hierin verschillen de additieven niet van elkaar, maar wél op het gebied van het afvoeren van chroom-6 afval. Het additief ChroNo64 bevat 5% loog, wat betekent dat er in het afval dat overblijft na de behandeling géén chroom-6 achterblijft. Hierdoor kan het afval als regulier afval worden afgevoerd en is ChroNo64 veilig voor mens én milieu. ChroNo59 zet alleen chroom-6 verbindingen om die vrijkomen tijdens de werkzaamheden. De chroom-6 verbindingen die niet vrijkomen blijven achter in het afval en moeten als chroom-6-houdend afval verwerkt worden.

Wat gebeurt er met chroom-6 afval?

Tijdens – maar ook na het afstralen van verf of coating zet het additief ChroNo64 iedere chroom-6-verbinding om naar chroom-3. Na het straalprocedé stelt een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium met behulp van materiaalmonsters vast of het straalafval vrij van chroom-6 is. Zodra dit is vastgesteld, wordt het straalresidu waarbij chroom-6 verbindingen zijn omgezet naar chroom-3 afgevoerd als regulier afval. Residuen met ChroNo64 worden opgevangen en duurzaam gerecycled.

Werk je met ChroNo59, dan worden alleen chroom-6 verbindingen omgezet die vrijkomen tijdens de werkzaamheden. Chroom-6 verbindingen die niet vrijkomen blijven in het afval achter. Dit afval mo0et als chroom-6 houdend verwerkt worden.

Afval afvoeren

Het team van ChroNo voert het afval voor je af en bereidt jouw ondergrond desgewenst voor op een nieuwe coating.

Wil je meer weten over het saneringsproces door ChroNo? Neem contact met ons op, wij helpen je graag verder.