Bel voor advies

CHROOM-6 VERWIJDEREN

Niet iedereen kan zomaar chroom-6 verwijderen. Om gezondheidsrisico’s te voorkomen is het van belang dat chroom-6 op een deskundige manier verwijderd wordt. ChroNo is specialist in het veilig én snel verwijderen van chroom-6.

Veilig en snel chroom-6 te verwijderen

Chrono heeft twee nieuwe straalmethodieken ontwikkeld die chroom-6 verbindingen veilig en direct bij de bron omzetten naar chroom-3: ChroNo59 en ChroNo64. Deze straalmethodieken zijn ontwikkeld op basis van een regulier nat straalproces en worden uitgevoerd met dezelfde productiesnelheid van gemiddeld 7 m² per uur. Dat maakt deze methodieken niet alleen zeer veilig, maar ook de snelste manier om chroom-6 te verwijderen. ChroNo59 en ChroNo64 kan op iedere locatie worden toegepast. De additieven zijn geschikt voor ondergronden die nat mogen worden gestraald zoals beton, hout, staal, RVS en polyester.

Chroom-6 verwijderen in 5 stappen

De straalmethodieken ChroNo59 en ChroNo64 zijn gepatenteerde methodieken die op iedere locatie kunnen worden toegepast om chroom-6 houdende coating of verf veilig en snel van ondergronden zoals beton, hout, staal, rvs, en polyester te verwijderen. In 5 stappen wordt u ontzorgd door het team van ChroNo.

Stap 1: vermoeden van chroom-6, metingen door geaccrediteerde laboratoria
Wanneer je vermoedt dat op een ondergrond chroom-6 houdende verf of coating is gebruikt kun je direct contact opnemen met het team van ChroNo. Ons team werkt samen met de geaccrediteerde laboratoria SGS Search en RPS. Zij stellen met behulp van materiaalmonsters vast of er op jouw ondergrond gewerkt is met chroom-6 houdende verf of coating. Uiteraard kun je ook zelf invulling geven aan deze stap.

Stap 2: plan van aanpak
Als door het laboratorium is vastgesteld dat er chroom-6 aanwezig is op de ondergrond stelt de afdeling Q-HSE (Quality, Health, Safety & Environment) van ChroNo samen met jou het VGM-plan (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) op volgens de Arbeidshygiënische Strategie. De afdeling volgt hierbij het Protocol ‘Beheersregime chroom-6’ van Rijkswaterstaat. Werkzaamheden kunnen bij jou worden uitgevoerd of op locatie in Valburg. Als het VGM-plan is afgestemd en geaccordeerd kan worden gestart met de werkzaamheden.

Stap 3: voorbereiding van werkzaamheden
Alle medewerkers die deelnemen aan het project zijn getraind door de specialisten van de Q-HSE afdeling. De risico’s van blootstelling aan chroom-6 en sterk basische stoffen zijn behandeld. Daarnaast is iedereen op de hoogte van de werkwijze, de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen, de omgang met materialen, de veiligheidsinformatiebladen, de storyboards (RI&E), de persoonlijke hygiënemaatregelen en de blootstellingstest via de verplichte urinestalen zijn afgenomen.
Het projectobject is voor aanvang van de werkzaamheden afgeschermd met steiger en folie om de risico’s van het stralen van de chroom-6 houdende ondergrond te mitigeren volgens het VGM-plan. Speciaal ontwikkelde afzuigunits zijn aangebracht om dampen en vloeistof af te voeren of op te vangen.

Stap 4: uitvoer van werkzaamheden
Tijdens uitvoer van de werkzaamheden is er een Veiligheidskundige (HVK) van de afdeling Q-SHE aanwezig die toezicht houdt en de processen bewaakt. Bij eventuele afwijkingen legt de deskundige het werk onmiddellijk stil en overlegt te nemen vervolgstappen met de opdrachtgevers.

Om stofvorming te voorkomen wordt de ondergrond voorafgaand aan het stralen behandeld met een gel. Deze gel is bovendien verrijkt met het additief ChroNo59 danwel ChroNo64, zodat het proces dat chroom-6-verbindingen omzet naar chroom-3 eveneens direct start. Om verdere risico’s van stofvorming te voorkomen is gekozen voor een nat straalproces. Het ervaren team van ChroNo straalt met speciaal ontwikkelde ketels gevuld met vocht, straalmiddel, water en het gewenste additief. Tijdens – maar ook na – het afstralen van de verf of coating zet ChroNo59 of ChroNo64 iedere chroom-6-verbinding om naar chroom-3. Dit gaat niet ten koste gaat van arbeidsproductiviteit, want de productiesnelheid van deze straalmethodieken is vergelijkbaar met die van een regulier nat straalproces (7 m² p. uur).

Stap 5: afvoer afval, voorbereiding nieuwe coating
Zodra door het geaccrediteerde laboratorium is vastgesteld dat het straalafval vrij is van chroom-6 kan het als regulier straalafval worden verwerkt. Het team van ChroNo voert het afval voor jou af en bereidt jouw ondergrond desgewenst voor op een nieuwe coating. Residuen met ChroNo59 of ChroNo64 worden opgevangen en duurzaam gerecycled.

Waarom kiezen voor ChroNo?

In traditionele saneringstrajecten worden gevaarlijke stoffen veilig verwijderd, afgevoerd en opgeslagen. De risico’s van het werken met een gevaarlijke stof blijven echter gedurende het hele saneringsproces én daarna bestaan. Dit maakt sanering gevaarlijk, arbeidsintensief, tijdrovend en kostbaar. ChroNo brengt een revolutie teweeg in het saneringslandschap door de gevaarlijke stof al in de eerste stap van het saneringsproces onschadelijk te maken. ChroNo levert daardoor snel een veilige werkomgeving op voor mens én milieu.

De voordelen van ChroNo

Het gebruik van onze additieven ChroNo59 of ChroNo64 in jouw project levert de volgende voordelen op:

● Direct een veilige werkomgeving voor mens en milieu
● Geschikt voor ondergronden die nat mogen worden gestraald zoals beton, hout, staal, RVS en polyester
● Toepasbaar op iedere locatie
● Snel (gem. 7 m² p. uur) vergeleken met andere methodieken (2 m² p. uur of minder)
● Bij gebruik van ChroNo64 is het afval te verwerken als regulier straalafval
● Saneringsproces van A tot Z uitgevoerd door het team van ChroNo64

Chroom-6 verwijderen door ChroNo: deze organisaties gingen u voor

ChroNo59 en ChroNo64 zijn een revolutionaire straalmethodieken die inmiddels al in meerdere projecten succesvol zijn toegepast voor het verwijderen van chroom-6. Onder andere opdrachtgevers als TenneT, Smolders SSO, SPIE en Provincie Zeeland kozen voor een samenwerking met ChroNo.

Meer weten over chroom-6 verwijderen? Neem contact met ons op, wij helpen je graag verder.