Bel voor advies

CHROOM-6 VERWIJDEREN

Niet iedereen kan zomaar chroom-6 verwijderen. Om gezondheidsrisico’s te voorkomen is het van belang dat chroom-6 op een deskundige manier verwijderd wordt. ChroNo B.V. is specialist in het veilig én snel verwijderen van chroom-6.

Veilig en snel chroom-6 verwijderen

ChroNo B.V. heeft twee additieven ontwikkeld die chroom-6-verbindingen veilig en direct bij de bron omzetten naar chroom-3: ChroNo59® en ChroNo64®. Deze additieven zijn ontwikkeld op basis van een regulier nat straalproces en zijn ook effectief tegen chroom-6 in combinatie met een nat schuurproces of met afbijt. ChroNo64® een ChroNo59® maken chroom-6 direct bij de bron onschadelijk, waardoor je tijdens werkzaamheden niet wordt blootgesteld aan chroom-6. Werken met de additieven gaat niet ten koste van de productiesnelheid van schuren, stralen of behandeling met afbijt. Dat maakt werken met ChroNo B.V. ook de snelste manier om chroom-6 te verwijderen. ChroNo59® en ChroNo64® kunnen op iedere locatie worden toegepast. De additieven zijn geschikt voor ondergronden die nat mogen worden behandeld zoals beton, hout, staal, RVS en polyester.

Chroom-6 verwijderen in 5 stappen

De straalmethodieken ChroNo59® en ChroNo64® zijn gepatenteerde methodieken die op iedere locatie kunnen worden toegepast om chroom-6-houdende coating of verf veilig en snel van ondergronden zoals beton, hout, staal, rvs, en polyester te verwijderen. In 5 stappen wordt u ontzorgd door het team van ChroNo B.V.

Stap 1: vermoeden van chroom-6, metingen door geaccrediteerde laboratoria
Wanneer je vermoedt dat op een ondergrond chroom-6 houdende verf of coating is gebruikt kun je direct contact opnemen met het team van ChroNo B.V. Ons team werkt samen met de geaccrediteerde laboratoria SGS Search en RPS. Zij stellen met behulp van materiaalmonsters vast of er op jouw ondergrond gewerkt is met chroom-6 houdende verf of coating. Uiteraard kun je ook zelf invulling geven aan deze stap.

Stap 2: plan van aanpak
Als door het laboratorium is vastgesteld dat er chroom-6 aanwezig is op de ondergrond stelt de afdeling Q-HSE (Quality, Health, Safety & Environment) van ChroNo samen met jou het VGM-plan (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) op volgens de Arbeidshygiënische Strategie. Werkzaamheden kunnen bij jou worden uitgevoerd of op locatie in Valburg. Als het VGM-plan is afgestemd en geaccordeerd kan worden gestart met de werkzaamheden.

Stap 3: voorbereiding van werkzaamheden
Alle medewerkers die deelnemen aan het project zijn getraind door de specialisten van de Q-HSE afdeling. De risico’s van blootstelling aan chroom-6 en sterk basische stoffen zijn behandeld. Daarnaast is iedereen op de hoogte van de werkwijze, de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen, de omgang met materialen, de veiligheidsinformatiebladen, de storyboards (RI&E), de persoonlijke hygiënemaatregelen en de blootstellingstest via de verplichte urinestalen zijn afgenomen.
Het projectobject is voor aanvang van de werkzaamheden afgeschermd met steiger en folie om de risico’s van het stralen van de chroom-6 houdende ondergrond te mitigeren volgens het VGM-plan. Speciaal ontwikkelde afzuigunits zijn aangebracht om dampen en vloeistof af te voeren of op te vangen.

Stap 4: uitvoer van werkzaamheden
Tijdens uitvoering van de werkzaamheden is er een ChroNo-deskundige aanwezig die toezicht houdt en de processen bewaakt. Bij eventuele afwijkingen legt de deskundige het werk onmiddellijk stil en overlegt te nemen vervolgstappen met de opdrachtgevers.

Stralen: Om stofvorming te voorkomen wordt de ondergrond voorafgaand aan het stralen behandeld met een gel. Deze gel is bovendien verrijkt met ChroNo64® of ChroNo59®, zodat het proces dat chroom-6-verbindingen omzet naar chroom-3 eveneens direct start. Om verdere risico’s van stofvorming te voorkomen is gekozen voor een nat straalproces. Het ervaren team van ChroNo B.V. straalt met speciaal ontwikkelde ketels gevuld met vocht, straalmiddel, water en het gewenste additief. Tijdens – maar ook na – het afstralen van de verf of coating zet ChroNo59® of ChroNo64® iedere chroom-6-verbinding om naar chroom-3. Dit gaat niet ten koste gaat van arbeidsproductiviteit, want de productiesnelheid van deze straalmethodieken is vergelijkbaar met die van een regulier nat straalproces (7 m² p. uur).

Schuren: Om stofvorming te voorkomen wordt gebruik gemaakt van een nat schuurproces. Als je een ondergrond wilt gaan schuren adviseren wij meestal ons additief ChroNo59®, want dat bevat geen loog en is daardoor nóg vriendelijker in gebruik. Werken met ChroNo59® is heel eenvoudig. Je voegt ChroNo59® toe aan je emmer met water en je behandelt het oppervlak zoals je gewend bent. Daarna maak je het schoon met gedemineraliseerd water. Afval vang je op en laat je analyseren op chroom-6 houdend afval. Ervaring leert sinds 2018 dat dit nog nooit is voorgekomen. Het is ook mogelijk om je afval in een gecontroleerde omgeving te behandelen met ChroNo64®, zodat je het alsnog als chroom-6-vrij afval kunt laten verwerken.

Afbijt: Het oppervlak wordt behandeld met een afbijt waaraan een van onze additieven is toegevoegd. Het verschil met een normaal afbijtproces is dat ChroNo59® of ChroNo64® de vrijgekomen chroom-6-verbindingen direct omzet naar het ongevaarlijke chroom-3.

Stap 5: afvoer afval, voorbereiding nieuwe coating
Zodra door het geaccrediteerde laboratorium is vastgesteld dat het oppervlak vrij is van chroom-6 kan het opnieuw worden behandeld. Het team van ChroNo B.V. bereidt jouw ondergrond desgewenst voor op een nieuwe coating. Als je gekozen hebt voor ChroNo64® zal het lab ook vaststellen dat het afval vrij is van chroom-6 en voert het team van ChroNo B.V. het afval voor je af. Als je chroom-6 hebt verwijderd met ChroNo59® dien je het afval eerst te laten analyseren op chroom-6 om daarna te laten verwerken door een gespecialiseerde afvalverwerker. Ervaring leert sinds 2018 dat dit nog nooit is voorgekomen.

Waarom kiezen voor ChroNo B.V.?

In traditionele saneringstrajecten worden gevaarlijke stoffen veilig verwijderd, afgevoerd en opgeslagen. De risico’s van het werken met een gevaarlijke stof blijven echter gedurende het hele saneringsproces én daarna bestaan. Dit maakt sanering gevaarlijk, arbeidsintensief, tijdrovend en kostbaar. ChroNo B.V. brengt een revolutie teweeg in het saneringslandschap door de gevaarlijke stof al in de eerste stap van het saneringsproces onschadelijk te maken. ChroNo B.V. levert daardoor snel een veilige werkomgeving op voor mens én milieu.

De voordelen van ChroNo B.V.

Het gebruik van onze additieven ChroNo59® of ChroNo64® in jouw project levert de volgende voordelen op:

  • Direct een veilige werkomgeving voor mens en milieu
  • Geschikt voor ondergronden die zoals beton, hout, staal, RVS en polyester
  • In combinatie met nat straal- of schuurproces of behandeling van oppervlak met afbijt
  • Geen verlies van productiesnelheid
  • Toepasbaar op iedere locatie
  • Bij gebruik van ChroNo64® is het afval te verwerken als regulier straalafval
  • Saneringsproces van A tot Z uitgevoerd door het team van ChroNo B.V.

Chroom-6 verwijderen door ChroNo B.V.: deze organisaties gingen je voor

ChroNo59® en ChroNo64® zijn een revolutionaire straalmethodieken die inmiddels al in meerdere projecten succesvol zijn toegepast voor het verwijderen van chroom-6. Onder andere opdrachtgevers als TenneT, Smolders SSO, SPIE en Provincie Zeeland kozen voor een samenwerking met ChroNo B.V.

Meer weten over chroom-6 verwijderen? Neem contact met ons op, wij helpen je graag verder.