Bel voor advies

Chroom-6 verwijderen? SGS bewijst de effectiviteit van ChroNo64®

11 - 12 - 2020

Wij van ChroNo64® geloven natuurlijk in de effectiviteit van ChroNo64®. Chroom-6 verwijderen met ChroNo64® is veilig en efficiënt doordat het direct bij de bron wordt aangepakt. Toch is het wel handig als we deze bewering ook laten onderzoeken door een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium. Doen we wat we beloven? En hoe goed doen we dat dan? We vragen SGS INTRON om onderzoek te doen naar de effectiviteit van ChroNo64®. In november deelt SGS de bevindingen met ons en de resultaten zijn bemoedigend. Heel bemoedigend.

Onderzoek vanuit passie en nieuwsgierigheid

Wil Klarenaar is senior consultant bij SGS INTRON en specialist op het gebied van chroom-6. Hij is vanaf het begin betrokken bij ChroNo64® én hij heeft het onderzoek geleid naar de effectiviteit van ChroNo64® voor het verwijderen van chroom 6. We vragen hem of hij ons in ‘normale taal’ door het onderzoek wil praten en dat wil hij graag voor ons doen. ‘Met het huidige onderzoek hebben we heel veel afgedekt,’ zegt Wil Klarenaar. ‘We weten ondertussen heel veel over hoe ChroNo64® werkt. Het was een heel leuk onderzoek, moet ik zeggen. Wij doen dit ook vanuit een stukje passie en nieuwsgierigheid en daar was dit onderzoek een prachtig voorbeeld van.’

Doet ChroNo64® écht wat het belooft in het verwijderen van chroom-6?

Natuurlijk willen we eerst weten van Wil of ChroNo64® echt doet wat het belooft. ‘Het klopt dat ChroNo64® chroom-6 bij de bron onschadelijk maakt en dat de risico’s als gevolg van chroom-6 in die omgeving daarmee worden geneutraliseerd.’ Maar er zijn volgens Wil ook kanttekeningen. ‘Het is echter wel zo dat de risico’s in de omgeving niet alleen door chroom-6 worden veroorzaakt. In verf zit niet alleen chroom-6, maar er kunnen ook andere zware metalen in zitten waar ChroNo64® geen effect op heeft. Met risico’s die er zouden zijn als gevolg van andere zware metalen gebeurt niks. Die worden niet groter en die worden niet kleiner. Het is niet zo dat dankzij ChroNo64® de omgeving risicoloos wordt, maar de risico’s als gevolg van chroom-6 worden met ChroNo64® teruggebracht naar een heel laag niveau.’

Mobiele waterzuiveringen van WRC Group

Goed nieuws: ChroNo64® doet wat het moet doen! De kanttekening van Wil pakken we op. Daarover zijn we in gesprek met WRC Group. Zij leveren mobiele waterzuiveringen op locatie. Dat zijn vernuftige installaties die afvalwater op een verantwoorde manier zuiveren van alle mogelijke zware metalen. Het resultaat wordt tenslotte getoetst met laboratoriumrapporten van het effluent.

Wetenschappelijk onderzoek, labwerk en praktijkonderzoek naar de effecten van ChroNo64®

Terug naar het onderzoek. Om het effect van ChroNo64® te onderzoeken gaat Wil op een intensieve speurtocht. Via wetenschappelijk onderzoek naar labwerk en praktijkonderzoek. ‘De opdrachtgever heeft mij uitgelegd hoe ChroNo64® werkt, wat erin zit, hoe daar de chemie van is en daar ben ik mee verder gegaan. Ik heb daarbij kunnen bevestigen dat de informatie van de opdrachtgever betrouwbaar is; we hebben het over hetzelfde. Ik heb gekeken in de literatuur. Wat zegt de wetenschap over dit soort stoffen en verbindingen? Vervolgens heb ik die informatie gecombineerd en ben ik in het laboratorium onderzoek gaan doen. Eerst aan kunstmatige oplossingen met chroom-6, waardoor je de effecten van ChroNo64® op chroom-6 in zo goed mogelijk gedefinieerde omstandigheden kunt vaststellen. Hoe snel werkt het, welke concentratie heb je nodig, is er nog iets met temperatuur, wat doet de pH, allemaal van dat soort omstandigheden. Vervolgens ben ik met die gecombineerde kennis ChroNo64® gaan toepassen op een geschikt verfmonster. Dat is in dit verband een verfmonster uit de praktijk waar chroom-6 in zit. En toen ben ik de effecten van ChroNo64® op dat verfmonster gaan onderzoeken.’

ChroNo64® verwijdert chroom-6 uit verf en zet het snel om naar chroom-3

‘Daar komen eigenlijk twee belangrijke conclusies uit voor de werking van ChroNo64®,’ zegt Wil. ‘ChroNo64® werkt als een tweetrapsraket. De eerste trap van de raket is dat met ChroNo64® chroom-6 sneller wordt vrijgemaakt uit de verf dan wanneer je geen ChroNo64® zou toepassen. In dat laatste geval blijft het chroom-6 voor een deel meer in de verf zitten en een kleiner deel zal in het water terecht komen dat wordt gebruikt voor het stralen. De tweede trap van de raket is dat wanneer chroom-6 uit verf wordt vrijgemaakt, ChroNo64® chroom-6 ook snel afbreekt naar onschadelijke zogenaamde chroom-3-verbindingen. Dat hebben we kunnen aantonen. En dat doet het heel efficiënt.’

Chroom-6 komt na het verwijderen niet meer terug

En blijft chroom-6 na het verwijderen dan ook weg? Soms hoor je nog wel eens dat chroom-3-verbindingen weer reageren naar chroom-6… ‘Dat is een interessante opmerking,’ zegt Wil. ‘In allerlei wetenschappelijke studies is aangetoond dat de mogelijkheid bestaat dat chroom-3 teruggaat naar chroom-6, maar volgens mij zijn daar hele bijzondere condities en fijngevoeligheden voor nodig. Ik denk dat in het gremium waarin wij ons nu bewegen, bouwmaterialen, verf, analyses, afval, stralen, onderhoud, etc., de oxidatie van chroom-3 naar chroom-6 niet aantoonbaar speelt. Dat is mijn mening en dat doe ik op basis van alle dingen die ik heb gezien. We hebben er hier en daar al wat analyses naar gedaan. We hebben het niet kunnen aantonen tot nu toe. Waarmee ik niet eens beweer dat het niet gebeurt, maar dan is het niet meetbaar, waarmee het verdwijnt in alle andere signalen die je meekrijgt. Dan heb ik het toch weer over de complexiteit van de verf en dat het helemaal niet zo makkelijk is om dan eenduidig te kunnen bewijzen dat het proces van chroom-3 naar chroom-6 optreedt. Als het optreedt zit het in de marge. En de ChroNo64® condities – en dat wil ik best benadrukken – zijn zodanig dat dat niet kan.’

Nog een blog met Wil!

Tot zover in een notendop de bevindingen van Wil met betrekking tot het onderzoek naar ChroNo64®. We merken dat er in de markt nog best veel onduidelijkheid bestaat over chroom-6 en het verwijderen van chroom 6. Als je dan zo’n mooie kans krijgt om met een specialist in gesprek te gaan, vraag je hem natuurlijk het hemd van het lijf! Benieuwd wat we nog meer te weten zijn gekomen van Wil? Volgende week plaatsen we een blog met antwoord op de vragen: hoe weet je of je met chroom-6 te maken hebt en wat kun je dan doen? Kortom: alles wat je wilt weten over chroom-6

 

Klik hier als je meer informatie wilt over het onderzoek of ChroNo64®

Terug naar overzicht
Terug naar overzicht